Facebook E-mail
formats

موارد کلی

در حال اجرا:
 •       استاندارد بین المللی حسابداری ۱: ارایه صورت های مالی

 

فرمت صورت وضعیت مالی

 • اگرچه بر اساس استانداردهای بین ­المللی گزارشگری مالی ارایه برخی اقلام در صورت وضعیت مالی الزامی است، هیچ فرمت تجویز ­شده ­ای برای این کار وجود ندارد.
 • به طور کلی، یک شخص باید صورت وضعیت مالی خود که به دارایی ­ها و بدهی­ های جاری و غیر جاری و طبقه ­بندی شده است را ارایه دهد. هر شخص می تواند دارایی­ ها و بدهی­ های خود را به ترتیب نقدینگی آن­ها ارایه کند به شرطی که این نوع ارایه اطلاعات قابل اعتماد و مربوط ­تر را فراهم کند.

 

جاری و غیر جاری

 • یک دارایی در صورتی به عنوان جاری طبقه ­بندی می­ شود که انتظار برود در چرخه عملیاتی عادی یا در طی ۱۲ ماه به نقد تبدیل شود، برای مبادله نگهداری شده باشد، یا نقد یا معادل نقد باشد.
 • یک بدهی در صورتی به عنوان جاری طبقه ­بندی می­شود که انتظار برود در چرخه عملیاتی عادی تسویه شود، موعد سررسید آن در طی ۱۲ ماه فرا رسد، یا شخص هیچ حق غیر مشروطی برای به تعویق انداختن زمان تسویه برای حداقل ۱۲ ماه را نداشته باشد.
 • یک بدهی که به دلیل نقض برخی شرایط عندالمطالبه شده باشد به عنوان بدهی جاری طبقه ­بندی می­شود، حتی اگر وام دهنده­، پس از تاریخ گزارشگری اما قبل از تایید انتشار صورت­های مالی توسط مدیریت، موافقت کند که خواهان بازپرداخت نشود.
 • دارایی­ ها و بدهی ­هایی که بخشی از سرمایه در گردش هستند، به عنوان دارایی ها و بدهی های جاری طبقه ­بندی می­شوند حتی اگر موعد تسویه آن­ها بیش از 12 ماه پس از تاریخ گزارشگری باشد.

 

تهاتر

 • یک دارایی مالی و یک بدهی مالی در صورت احراز شرایط با یکدیگر تهاتر می شوند. مالیات بر درآمد هم تحت شرایط خاصی تهاتر می شود. سایر دارایی ­ها و بدهی­ های غیر مالی نمی توانند با یکدیگر تهاتر شوند.

 

formats

تورم حاد

در حال اجرا:
 •     استاندارد بین المللی حسابداری ۲۱: آثار تغییر در نرخ ارز
 •     استاندارد بین المللی حسابداری ۲۹: گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد
 •     تفسیر ۷ کمیته تفاسیر بین المللی گزارشگری مالی: بکارگیری رویکرد تجدید ارایه طبق استاندارد بین المللی حسابداری ۲۹ گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد

 

الزامات عمومی

 

نشانه ­های تورم حاد

 • تورم حاد با ویژگی­ های اقتصاد یک کشور مشخص می­شود، و تعیین زمانی که تجدید ارایه برای تورم حاد ضرورت می­یابد مستلزم قضاوت است.


تجدید ارایه صورت­ های مالی برای تورم حاد

 • گام 1: تجدید ارایه صورت وضعیت مالی در ابتدای دوره گزارشگری با استفاده از تغییر در شاخص قیمت در طی دوره مالی جاری برای همه اقلام.
 • گام 2: تجدید ارایه صورت وضعیت مالی در پایان دوره گزارشگری از طریق تعدیل اقلام غیرپولی بر حسب قدرت خرید جاری.
 • گام 3: تجدید ارایه صورت سود یا زیان و سایر سود و زیان­ های جامع.
 • گام 4: محاسبه سود یا زیان غیرعملیاتی خالص وضعیت پولی.


توقف حسابداری با تورم حاد

 • اگر واحد پول عملیاتی یک شخص از وضعیت تورم حاد خارج شود، مبالغ گزارش شده در آخرین صورت­های مالی که برای تورم حاد تجدید ارایه شده­ اند باید به عنوان مبنایی برای مبالغ دفتری در صورت­ های مالی بعدی استفاده ­شوند.

 

اطلاعات تکمیلی بهای تمام­ شده تاریخی

 • اگر یک شخص صورت­ های مالی تجدید ارایه شده برای تورم حاد را ارایه دهد، ارایه اطلاعات مالی تکمیلی اضافی که بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه می شوند از نظر ما مناسب نیست.

 

 

formats

رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری

در حال اجرا:
 •      استاندارد بین المللی حسابداری ۱: ارایه صورت های مالی
 •      استاندارد بین المللی حسابداری ۱۰: رویدادهای پس از دوره گزارشگری

 

رویدادهای تعدیلی


رویدادهای غیرتعدیلی


تشخیص رویداد کلیدی

 • تعیین علل ریشه­ای یک رویداد و زمان بندی آن برای تشخیص تعدیلی یا غیر تعدیلی بودن آن رویداد ضروری است.

 

طبقه ­بندی جاری در مقابل غیر جاری

 • طبقه ­بندی بدهی­ ها به جاری و غیر جاری باید بر اساس شرایط موجود در تاریخ گزارشگری باشد.

 

سود هر سهم

 • سود هر سهم برای انعکاس اثر تعداد سهام برخی معاملات سهام که پس از تاریخ گزارشگری انجام می­ شوند تجدید ارایه می گردد.

 

تداوم فعالیت

 • اگر مدیریت تعیین کند که شخص، پس از تاریخ گزارشگری اما قبل از تایید انتشار صورت­ های مالی توسط مدیریت، تداوم فعالیت ندارد، صورت­ های مالی نباید بر مبنای تداوم فعالیت تهیه شوند.
formats

رویه های حسابداری، اشتباهات و برآوردها

در حال اجرا:
 •     استاندارد بین المللی حسابداری ۱: ارایه صورت های مالی
 •     استاندارد بین المللی حسابداری ۸: رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

 

انتخاب رویه ­های حسابداری

 • رویه­ های حسابداری اصول، مبانی، معاهده­ ها، قواعد و شیوه ­های خاصی هستند که یک شخص در تهیه و ارایه صورت­ های مالی به کار می ­برد.
 • اگر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی یک موضوع خاص را پوشش ندهند، مدیریت ­می­ تواند بر اساس یک سلسله مراتب از ادبیات حسابداری از قضاوت خود استفاده کند.
 • رویه­ های حسابداری اتخاذ­ شده توسط یک شخص باید به صورت یکنواخت در مورد همه اقلام مشابه به کار برده شوند، مگر در مواردی که به طور خاص توسط یک استاندارد بین المللی گزارشگری مالی مجاز شده باشد.

 

تغییرات در رویه حسابداری و اصلاح اشتباهات دوره­­ گذشته

 • یک رویه حسابداری می­ تواند در پاسخ به یک استاندارد بین المللی گزارشگری مالی جدید یا اصلاح شده، و یا در صورتی که رویه جدید اطلاعات مرتبط ­تر و قابل اعتمادی را فراهم کند به صورت داوطلبانه تغییر کند.
 • به طور کلی، تغییر رویه ­های حسابداری و اصلاح اشتباهات دوره گذشته از طریق تعدیل مانده ابتدای دوره حقوق مالکانه و تجدید ارایه اقلام مقایسه­ ای انجام می­ گیرد مگر آن که انجام این کار غیر عملی باشد.

 

تغییرات در برآوردهای حسابداری

 

تغییر در طبقه­ بندی یا ارایه

 • اگر طبقه بندی یا ارایه اقلام در صورت­ های مالی تغییر کند، اقلام مقایسه ­ای تجدید ارایه می­شوند، مگر آن که این کار غیرعملی باشد.

 

قضاوت های کلیدی و عدم اطمینان برآوردها

برای قضاوت­هایی که تأثیر قابل ملاحظه ­ای بر صورت­ های مالی دارند و همچنین برای منابع اصلی

ایجاد عدم اطمینان در برآورد، افشا الزامی است.

formats

تسعیر پول خارجی

در حال اجرا:
 •      استاندارد بین المللی حسابداری ۲۱: آثار تغییر در نرخ ارز
 •      استاندارد بین المللی حسابداری ۲۹: گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد
 آماده  برای اجرا:
 •      تفسیر ۲۲ کمیته تفاسیر بین المللی گزارشگری مالی: معاملات ارزی و پیش دریافت یا پیش پرداخت مابه ازا


تعیین واحد پول عملیاتی

 

تسعیر معاملات با پول خارجی

 • معاملاتی که با واحد پول عملیاتی یک شخص انجام نمی ­شوند، معاملات با پول خارجی هستند. اینگونه معاملات با نرخ واقعی یا میانگین ­های مناسب تسعیر می­ شوند؛ تفاوت­ های مبادله حاصل از تسعیر باید به طور کلی در سود یا زیان شناسایی ­شوند.

 

تسعیر صورت ­های مالی عملیات­های خارجی

 

 

تسعیر واحد پول عملیاتی به یک واحد پول گزارشگری متفاوت

 • یک شخص ممکن است صورت ­های مالی خود را بر اساس یک واحد پولی متفاوت با واحد پولی عملیاتی ­اش (واحد پول گزارشگری) ارایه دهد. شخصی که صورت ­های مالی خود را به یک واحد پولی متفاوت با واحد پولی عملیاتی­اش تسعیر می­ کند باید از روش مشابهی که برای تسعیر صورت­ های مالی یک عملیات خارجی به کار می ­برد، استفاده کند.

 

عملیات­ های خارجی با واحد پول عملیاتی در یک اقتصاد با تورم حاد

 • اگر واحد پول عملیاتی یک عملیات خارجی، واحد پول یک اقتصاد با تورم حاد باشد، صورت­ های مالی آن عملیات خارجی باید ابتدا بر اساس قدرت خرید در تاریخ گزارشگری جاری تعدیل شوند و سپس با استفاده از نرخ مبادله در تاریخ گزارشگری جاری، به واحد پول گزارشگری تسعیر شوند. اگر واحد پول گزارشگری، واحد پول اقتصاد با تورم حاد نباشد، مبالغ مقایسه ­ای تجدید ارایه نمی ­شوند.

 

فروش یا انحلال یک عملیات خارجی

 

تسعیر راحت

یک شخص می­تواند، در صورت ارایه افشاهای مشخص، اطلاعات مالی تکمیلی را به یک واحد پولی متفاوت

از واحد پول گزارشگری ارایه دهد.

خانه Archive for category "موضوعات کلی"