Facebook E-mail
formats

املاک، ماشین آلات و تجهیزات

در حال اجرا:
 •      استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه گیری ارزش منصفانه
 •      استاندارد بین المللی حسابداری ۱۶: املاک، ماشین آلات و تجهیزات
 •      تفسیر ۱ کمیته تفاسیر بین المللی گزارشگری مالی: تغییر در بدهی های برچیدن، بازسازی و بدهی های مشابه موجود
 •    تفسیر ۱۸ کمیته تفاسیر بین المللی گزارشگری مالی: انتقال دارایی ها از مشتریان
 آماده  برای اجرا:
 •       استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۵: درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان
 •      استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۶: اجاره ها

 

شناخت اولیه

 

اندازه­ گیری پس از شناخت اولیه

 • مخارج بعدی که محتمل است منجر به ایجاد منافع اقتصادی آتی ­شوند باید در بهای تمام شده در نظر گرفته شوند.
 • به طور کلی، تغییرات در تعهد موجود برای برچیدن و بازسازی، بهای تمام شده دارایی مرتبط را کم یا زیاد می­کند.

 

استهلاک

 • املاک، ماشین ­آلات و تجهیزات در طول عمر مفید مورد انتظارشان مستهلک می ­شوند.
 • برآوردهای عمر مفید و ارزش باقیمانده، و روش استهلاک، باید حداقل در هر تاریخ گزارشگری بازنگری شوند. هرگونه تغییری با تسری به آینده و به عنوان یک تغییر در برآورد به حساب گرفته می شود.
 • هیچ الزامی برای استفاده از یک روش استهلاک خاص وجود ندارد. برخی از روش­های ممکن عبارتند از روش خط مستقیم، روش مانده نزولی، روش مجموع تعداد تولید، روش پرداخت سالانه و حسابداری تمدید. استفاده از روش استهلاک مبتنی بر درآمد ممنوع است.

 

حسابداری اجزای تشکیل دهنده

 • زمانی که یک قلم از املاک، ماشین­ آلات و تجهیزات شامل اجزای جداگانه باشد، به طوری که برای هر یک از این اجزا، روش­ و نرخ استهلاک متفاوتی مناسب باشد، هر جزء باید به صورت جداگانه مستهلک شود.

 

تجدید ارزش گذاری

 

برچیدن و واگذاری

خانه صورت وضعیت مالی Archive for category "املاک، ماشین آلات و تجهیزات"