Facebook E-mail
formats

موجودی ها

در حال اجرا:
 •   استاندارد بین‌المللی حسابداری ۲: موجودی‌ها
 آماده‌ برای اجرا:
 •  استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۵: درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان

 

تعریف

 • موجودی­ ها دارایی­ هایی هستند که:
  •   برای فروش در روال عادی کسب و کار نگهداری شوند (کالای ساخته شده)؛
  •   در فرایند تولید برای فروش هستند (کار در جریان)؛ یا
  • به شکل مواد یا ملزومات مصرفی در فرایند تولید یا ارایه خدمات مصرف می­ شوند (مواد اولیه و اقلام مصرفی)

 

اندازه­ گیری

 • به طور کلی، موجودی­ ها باید یا به بهای تمام ‌شده یا با خالص ارزش قابل تحقق، هر کدام که کمتر باشد، اندازه­ گیری شوند.
 • بهای تمام‌ شده شامل همه مخارج مستقیم، از جمله سربار قابل تخصیص، است که صرف آماده ­کردن موجودی ­ها برای فروش می ­شوند.
 • بهای تمام‌ شده موجودی ­ها، به طور کلی، بر اساس روش اولین صادره از اولین وارده (فایفو) یا میانگین موزون تعیین می­ شود. استفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده (لایفو) ممنوع است.
 • از روش­ های هزینه ­یابی موجودی ­ها، برای مثال روش­ هزینه­ یابی استاندارد یا روش خرده ­فروشی، در صورتی که نتایج آن­ها به بهای تمام شده واقعی نزدیک باشند، می‌توان در اندازه ­گیری بهای تمام ‌شده موجودی ­ها استفاده کرد.
 • اگر خالص ارزش قابل تحقق یک قلمی که ارزشش کاهش داده شده است، متعاقبا افزایش پیدا کند، مبلغ کاهش ارزش، برگشت داده می­شود.

 

شناسایی به عنوان هزینه

 • در هنگام فروش موجودی، بهای تمام شده آن به عنوان هزینه شناسایی می ­شود.

 

خانه صورت وضعیت مالی Archive for category "موجودی ها"