Facebook E-mail
formats

ترکیب کسب و کار

در حال اجرا:
  •     استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۳: ترکیب  کسب و کار
  •     استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه گیری ارزش منصفانه
 آماده  برای اجرا:
  •       استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۶: اجاره ها

 

دامنه کاربرد

  • ترکیب­ کسب و کار با استفاده از روش تحصیل (حسابداری تحصیل)، با استثناهای محدود، به حساب گرفته می­ شود.

 

تشخیص یک ترکیب کسب و کار

  • یک ترکیب کسب و کار معامله یا رویداد دیگری است که در آن یک تحصیل کننده کنترل یک یا چند کسب و کار را به دست می آورد.
  • یک “کسب و کار” یک مجموعه یکپارچه از فعالیت­ ها و دارایی­ ها با قابلیت هدایت و مدیریت در راستای ایجاد بازده برای سرمایه­ گذاران از طریق سود تقسیمی، مخارج پایین­تر و یا سایر مزایای اقتصادی است.

 

تشخیص شخص تحصیل کننده

 

تعیین تاریخ تحصیل

 

مابه ­ازای انتقال­ یافته

 

تعیین اقلامی که بخشی از ترکیب کسب و کار هستند

  • اقلامی که بخشی از معامله ترکیب کسب و کار نیستند، خارج از حسابداری تحصیل محاسبه می­ شوند.

 

دارایی­ های تحصیل شده و بدهی­ های تقبل شده قابل تشخیص

 

اندازه گیری منافع فاقد حق کنترل

 

سرقفلی یا یک سود غیر عملیاتی حاصل از خرید زیر قیمت

  • سرقفلی به عنوان یک باقی­مانده اندازه ­گیری شده و به عنوان یک دارایی شناخته می ­شود. وقتی باقیمانده یک کسری (سود غیر عملیاتی حاصل از خرید زیر قیمت) است، پس از تجدید بررسی­ مقادیر مورد استفاده در حسابداری تحصیل، در سود یا زیان شناسایی می­ شود.

 

اندازه­گیری و حسابداری پس از تحصیل

  • تعدیلات حسابداری تحصیل در طول “دوره اندازه گیری”، منعکس کننده اطلاعات اضافی در مورد واقعیت ­ها و شرایطی است که در تاریخ تحصیل وجود داشته است.

به طور کلی، اقلام شناسایی شده در حسابداری تحصیل، پس از ترکیب کسب و کار، مطابق با استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی مرتبط اندازه گیری و به حساب گرفته می­ شوند.

خانه موضوعات کلی Archive for category "ترکیب کسب و کار"