Facebook E-mail
formats

حسابداری مصون‌سازی

در حال اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹: ابزارهای مالی – شناسایی و اندازه‌گیری
 •    تفسیر ۱۶ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: مصون‌سازی‌ خالص سرمایه‌گذاری در یک عملیات خارجی
 آماده‌ برای اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

مقدمه

 • حسابداری مصون‌سازی به یک شخص اجازه می‎‌دهد دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات قطعی را به صورت گزینشی و بر مبنایی متفاوت از آنچه در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تصریح شده است اندازه‌گیری کند یا شناسایی سود یا زیان غیر عملیاتی ابزارهای مشتقه در سود یا زیان را به تعویق اندازد.
 • بکارگیری حسابداری مصون‌سازی اختیاری است. با این وجود، بکارگیری حسابداری مصون‌سازی فقط وقتی مجاز است که الزامات سخت‌گیرانه مستندسازی و اثربخشی رعایت شوند.

 

مدل‌های حسابداری مصون‌سازی

 

اقلام مصون شده واجد شرایط

 

ابزار مصون‌سازی واجد شرایط

 

ریسک‌های مصون شده واجد شرایط

 • ریسک‌ مصون شده ریسکی است که می‌تواند بر سود یا زیان اثر بگذارد.

 

آزمون اثربخشی

 • آزمون اثربخشی باید هم با تسری به آینده و هم با تسری به گذشته انجام شود. برای اینکه یک مصون‌سازی بسیار موثر باشد، تغییرات در ارزش منصفانه یا جریان‌های نقدی قلم مصون شده قابل انتساب به آن ریسک مصون شده باید با تغییرات در ارزش منصفانه یا جریان‌های نقدی ابزار مصون‌سازی در دامنه بین ۸۰٪ تا ۱۲۵٪ تهاتر شود.

 

توقف حسابداری مصون‌سازی

 • حسابداری مصون‌سازی در موارد زیر با تسری به آینده متوقف می‌شود:
  • معامله مصون شده دیگر بسیار محتمل نیست؛
  • ابزار مصون‌سازی منقضی شود یا به فروش برسد، خاتمه ‌یابد یا اعمال شود؛
  • اقلام مصون‌ شده به فروش برسد، تسویه شود یا در غیر این صورت واگذار شود؛
  • مصون‌سازی دیگر بسیار اثربخش نباشد؛
  • شخص، اختصاص ابزار مصون‌سازی را لغو کند.
خانه موضوعات خاص ابزارهای مالی Archive for category "حسابداری مصون سازی"