Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

قلم مصون شده (Hedged item)

یک دارایی، بدهی، تعهد قطعی، معامله پیش‌بینی‌شده بسیار محتمل، یا خالص سرمایه‌گذاری در یک عملیات خارجی است که:

  • شخص را در معرض ریسک تغییرات در ارزش منصفانه یا جریان‌های نقدی آتی قرار می‌دهد؛ و
  • به عنوان قلمی که مصون‌شده است اختصاص می‌یابد.
خانه اصطلاحات H قلم مصون شده (Hedged item)