Facebook E-mail
formats

دارایی های زیستی

در حال اجرا:
  •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه‌گیری ارزش منصفانه
  •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۴۱: کشاورزی

 

دامنه کاربرد

  • این استاندارد برای حیوانات یا گیاهان زنده، به جز گیاهان مولد، که مشمول فرآیند مدیریت دگردیسی زیستی هستند به کار برده می‌شود.

 

اندازه‌گیری

  • دارایی­ های زیستی که این استاندارد برای آن­ها کاربرد دارد به ارزش منصفانه منهای مخارج فروش اندازه­ گیری می­‌شوند، مگر آن که امکان اندازه ­گیری ارزش منصفانه به صورت قابل اطمینان وجود نداشته باشد؛ که در این صورت، به بهای تمام شده اندازه ­گیری می ­شوند.
  • سود و زیان غیرعملیاتی ناشی از تغییر در ارزش منصفانه منهای مخارج فروش، در سود یا زیان شناسایی می­ شود.

 

محصول کشاورزی

خانه صورت وضعیت مالی Archive for category "دارایی های زیستی"