Facebook E-mail
formats

تورم حاد

در حال اجرا:
  •     استاندارد بین المللی حسابداری ۲۱: آثار تغییر در نرخ ارز
  •     استاندارد بین المللی حسابداری ۲۹: گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد
  •     تفسیر ۷ کمیته تفاسیر بین المللی گزارشگری مالی: بکارگیری رویکرد تجدید ارایه طبق استاندارد بین المللی حسابداری ۲۹ گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد

 

الزامات عمومی

 

نشانه ­های تورم حاد

  • تورم حاد با ویژگی­ های اقتصاد یک کشور مشخص می­شود، و تعیین زمانی که تجدید ارایه برای تورم حاد ضرورت می­یابد مستلزم قضاوت است.


تجدید ارایه صورت­ های مالی برای تورم حاد

  • گام 1: تجدید ارایه صورت وضعیت مالی در ابتدای دوره گزارشگری با استفاده از تغییر در شاخص قیمت در طی دوره مالی جاری برای همه اقلام.
  • گام 2: تجدید ارایه صورت وضعیت مالی در پایان دوره گزارشگری از طریق تعدیل اقلام غیرپولی بر حسب قدرت خرید جاری.
  • گام 3: تجدید ارایه صورت سود یا زیان و سایر سود و زیان­ های جامع.
  • گام 4: محاسبه سود یا زیان غیرعملیاتی خالص وضعیت پولی.


توقف حسابداری با تورم حاد

  • اگر واحد پول عملیاتی یک شخص از وضعیت تورم حاد خارج شود، مبالغ گزارش شده در آخرین صورت­های مالی که برای تورم حاد تجدید ارایه شده­ اند باید به عنوان مبنایی برای مبالغ دفتری در صورت­ های مالی بعدی استفاده ­شوند.

 

اطلاعات تکمیلی بهای تمام­ شده تاریخی

  • اگر یک شخص صورت­ های مالی تجدید ارایه شده برای تورم حاد را ارایه دهد، ارایه اطلاعات مالی تکمیلی اضافی که بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه می شوند از نظر ما مناسب نیست.

 

 

خانه موضوعات کلی Archive for category "تورم حاد"