Facebook E-mail
formats

مقدمه

 

در حال اجرا:
  •  مقررات حاکم بر بنیاد IFRS
  • کتابچه راهنمای فرایند مقرر کمیته تفاسیر استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی و هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری
  • پیش‌گفتار IFRS
  •  استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱: ارایه صورت­های مالی

 

استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی

  • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) مجموعه‌ای از استانداردهای جهانی پذیرفته شده برای گزارشگری مالی است که عمدتاً توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در بیش از ۱۳۰ کشور به کار گرفته می­شود.
  • توسعه استانداردها و تفسیر آن­ها توسط هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) و کمیته تفاسیر استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی انجام می­شود.
  • IFRS برای استفاده توسط اشخاص سودمحور طراحی شده است.

 

انطباق با  IFRS

  • انطباق با IFRS مستلزم رعایت همه استانداردها و تفاسیر، از جمله الزامات افشا، و ارایه بیانیه‌ای شفاف و صریح در مورد انطباق با IFRS است.
  • الزام غالب IFRS این است که صورت­های مالی یک تصویر منصفانه (یا یک دید منصفانه و واقعی) را ارایه دهند.

 

خانه موضوعات کلی Archive for category "مقدمه"