Facebook E-mail
formats

ذخیره (Provision)

یک بدهی با زمان یا مبلغ نامطمئن که از رویدادهای گذشته‌ای که انتظار می‌رود باعث جریان خروج منابع شخص شود، ناشی می‌شود.

formats

بکارگیری با تسری به آینده (Prospective application)

بکارگیری با تسری به آینده یک تغییر در رویه حسابداری و شناسایی اثر یک تغییر در یک برآورد حسابداری، به ترتیب عبارت است از:

  • بکارگیری رویه حسابداری جدید در مورد معاملات، سایر رویدادها و شرایط واقع شده پس از تاریخ تغییر رویه؛ و
  • شناخت اثر تغییر در برآورد حسابداری در دوره‌های جاری و آتی متأثر از آن تغییر.
formats

املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات (Property, plant and equipment)

اقلام مشهودی هستند که توسط یک شخص برای استفاده در تولید یا عرضه کالاها و خدمات، برای اجاره به دیگران، یا برای مقاصد اداری نگهداری می‌شوند؛ و انتظار می‌رود در بیش از یک دوره مورد استفاده قرار گیرند.

formats

سود یا زیان (Profit or loss)

مجموع درآمدها منهای هزینه‌ها، به جز اجزای سایر درآمدهای جامع، است.

formats

اشتباهات دوره‌ گذشته (Prior period error)

عدم ارائه و ارائه نادرست در صورت‌های مالی یک یا چند دوره گذشته شخص به دلیل ناتوانی در استفاده، یا استفاده نادرست از اطلاعات قابل اتکایی است که:

  • در زمان تأیید صورت‌های مالی برای انتشار در آن دوره‌ها، در دسترس بوده است؛ و
  • بطور معقول، انتظار می‌رفت برای تهیه و ارائه آن صورت‌های مالی بدست آمده و در نظر گرفته شده باشد.

چنین اشتباهاتی شامل آثار اشتباهات ریاضی، اشتباهات در بکارگیری رویه‌های حسابداری، از نظر افتادن یا تفسیر نادرست واقعیت‌ها، و تقلب است.

خانه اصطلاحات Archive for category "P"