Facebook E-mail
formats

حسابداری مصون‌سازی

در حال اجرا:
 •      استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹: ابزارهای مالی – شناسایی و اندازه‌گیری
 •      تفسیر ۱۶ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: مصون‌سازی‌ خالص سرمایه‌گذاری در یک عملیات خارجی
 آماده‌ برای اجرا:
 •      استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

 

مقدمه

 •    حسابداری مصون‌سازی به یک شخص اجازه می‎‌دهد دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات قطعی را به صورت گزینشی و بر مبنایی متفاوت از آنچه در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تصریح شده است اندازه‌گیری کند یا شناسایی سود یا زیان غیر عملیاتی ابزارهای مشتقه در سود یا زیان را به تعویق اندازد.
 •    بکارگیری حسابداری مصون‌سازی اختیاری است. با این وجود، بکارگیری حسابداری مصون‌سازی فقط وقتی مجاز است که الزامات سخت‌گیرانه مستندسازی و اثربخشی رعایت شوند.
 •    حسابداری مصون‌سازی باید با اهداف مدیریت ریسک واقعی شخص منطبق باشد. به عنوان یک جایگزین برای حسابداری مصون‌سازی، یک شخص می‌تواند از گزینه ارزش منصفانه برای برخی از مبالغ اعتباری استفاده کند.

مدل‌های حسابداری مصون‌سازی

 •  سه نوع مدل‌ حسابداری مصون‌سازی وجود دارد:
  • مصون‌سازی ارزش منصفانه در برابر آسیب‌پذیری از تغییرات ارزش منصفانه؛
  • مصون‌سازی جریان‌های نقدی در برابر آسیب‌پذیری از تغییرات جریان‌های نقدی؛ و
  •  مصون‌سازی خالص سرمایه‌گذاری در برابر آسیب‌پذیری از تغییرات پول خارجی در خالص سرمایه‌گذاری‌ها در عملیات‌های خارجی.

 

اقلام مصون شده واجد شرایط

 • اقلام مصون شده واجد شرایط شامل موارد زیر است:
  • دارایی‌ها و بدهی‌های شناسایی شده؛
  • تعهدات قطعی شناسایی نشده؛
  • معاملات پیش‌بینی شده بسیار محتمل؛
  • خالص سرمایه‌گذاری‌ها در عملیات‌های خارجی؛ یا
  • مبلغ در معرض ریسک تجمیعی (ترکیبی از یک مبلغ در معرض ریسک غیر مشتقه و یک مبلغ در معرض ریسک مشتقه)

 

ابزار مصون‌سازی واجد شرایط

 • قراردادهای زیر در صورتی که طرف قرارداد آن‌ها اشخاصی خارج از شخص گزارشگر باشند واجد شرایط طبقه‌بندی به عنوان ابزار مصون‌سازی هستند:

 

ریسک‌های مصون شده واجد شرایط

 

آزمون اثربخشی

 • آزمون اثربخشی فقط با تسری به آینده انجام می‌شود.

 

توقف حسابداری مصون‌سازی

 • حسابداری مصون‌سازی در صورتی که پس از در نظر گرفتن تجدید توازن، دیگر واجد شرایط نباشد (مثلا در موارد زیر) با تسری به آینده متوقف می‌شود – برای مثال:
 • هدف مدیریت ریسک برای رابطه مصون‌سازی تغییر کرده است؛
 • ابزار مصون‌سازی منقضی شود یا به فروش برسد، خاتمه یابد یا اعمال شود؛
 • دیگر هیچ رابطه اقتصادی بین قلم مصون‌سده و ابزار مصون‌سازی نباشد؛ و
 • اثر ریسک اعتباری بر تغییرات ارزش ناشی از رابطه اقتصادی غالب شود.

 

حسابداری مصون‌سازی کلان

 • هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری در حال انجام یک پروژه جداگانه برای حسابداری مصون‌سازی در سطح کلان است.
 • در این بین، برای مصون‌سازی ارزش منصفانه یک پرتفوی ابزارهای مالی که در معرض نرخ بهره است، یک شخص می‌تواند به جای الزامات حسابداری مصون‌سازی در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹، از الزامات حسابداری مصون‌سازی در استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹ استفاده کند.