Facebook E-mail
formats

اشخاص سرمایه‌گذاری

در حال اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۰: صورت‌های مالی تلفیقی
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه‌گیری ارزش منصفانه
 •     استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۹: ابزارهای مالی – شناسایی و اندازه‌گیری
 آماده‌ برای اجرا:
 •     اصلاحیه استاندارد بین‌المللی حسابداری ۲۸: سرمایه‌گذاری در اشخاص وابسته و مشارکت‌های خاص.

 

رویکرد کلی

 

اشخاص سرمایه‌گذاری واجد شرایط

 • برای واجد شرایط بودن به عنوان یک شخص سرمایه‌گذاری، یک شخص باید شرایط سه آزمون “ضروری” را احراز کرده، و انتظار برود که یک یا چند ویژگی “متداول” را داشته باشد.
 • آزمون‌های ضروری عبارتند از:
  • شخص باید منابعی را از یک یا چند سرمایه‌گذار به دست آورده و به آن‌ها خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری ارایه دهد؛
  • شخص به سرمایه‌گذارانش متعهد می‌شود که هدف کسب و کارش فقط سرمایه‌گذاری منابع دریافتی برای کسب بازده از محل افزایش سرمایه و/یا درآمد سرمایه‌گذاری باشد؛ و
  • شخص باید عملکرد تقریبا تمام سرمایه‌گذاری‌ها را براساس ارزش منصفانه اندازه‌گیری و ارزیابی کند.
 • ویژگی‌های متداول شخص سرمایه‌گذاری عبارتند از:
  • شخص بیش از یک سرمایه‌گذاری داشته باشد؛
  • شخص بیش از یک سرمایه‌گذار داشته باشد؛
  • سرمایه‌گذاران اشخاص مرتبط نباشند؛ و/یا
  • شخص دارای منافع مالکیتی در قالب حقوق مالکانه یا منافع مشابه باشد.

 

 

 

اشخاص اصلی اشخاص سرمایه‌گذاری

استثنای تلفیق در مورد صورت‌های مالی تلفیقی یک شخص اصلی که خود یک شخص سرمایه‌گذاری نیست اعمال نمی‎شود،

یعنی شخص اصلی،ملزم به تلفیق همه اشخاص فرعی خود است.

خانه موضوعات خاص Archive for category "اشخاص سرمایه گذاری"