Facebook E-mail
formats

سرمایه گذاری در املاک

در حال اجرا:
  •       استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه گیری ارزش منصفانه
  •       استاندارد بین المللی حسابداری ۱۶: املاک، ماشین آلات و تجهیزات
  •       استاندارد بین المللی حسابداری ۱۷: اجاره ها
  •       استاندارد بین المللی حسابداری ۴۰: سرمایه گذاری در املاک
  •       تفسیر ۳۲ کمیته تفاسیر استانداردها: دارایی های نامشهود – مخارج وب سایت
 آماده  برای اجرا:
  •      استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۵: درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان
  •      استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۶: اجاره ها
  •      اصلاحیه استاندارد بین­المللی حسابداری ۴۰: سرمایه­گذاری در املاک

 

دامنه کاربرد

 

شناخت و اندازه­ گیری اولیه

تجدید طبقه­ بندی

  • انتقال یک ملک به یا از طبقه سرمایه ­گذاری در املاک فقط در صورتی امکان­پذیر است که نحوه استفاده از ملک تغییر کرده باشد.
  • داشتن قصد فروش یک سرمایه­ گذاری در املاک بدون انجام توسعه مجدد، تجدید طبقه‌بندی از طبقه سرمایه‌گذاری در املاک به طبقه موجودی را توجیه نمی­کند؛ ملک باید همچنان به عنوان سرمایه­ گذاری در املاک طبقه ­بندی شود، مگر آن که به عنوان نگهداری ­شده برای فروش طبقه ­بندی شود.

 

افشا

خانه صورت وضعیت مالی Archive for category "سرمایه گذاری در املاک"