Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

ملک دو منظوره (Dual-use property)

ملکی است که بخشی از آن به عنوان سرمایه‌گذاری در املاک استفاده می‌شود و بخش دیگر آن برای فعالیت‌های شخصی، که باعث می‌شود ملک به عنوان املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات در نظر گرفته شود، استفاده می‌شود.

خانه اصطلاحات D ملک دو منظوره (Dual-use property)