Facebook E-mail
formats

رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری

در حال اجرا:
  •      استاندارد بین المللی حسابداری ۱: ارایه صورت های مالی
  •      استاندارد بین المللی حسابداری ۱۰: رویدادهای پس از دوره گزارشگری

 

رویدادهای تعدیلی


رویدادهای غیرتعدیلی


تشخیص رویداد کلیدی

  • تعیین علل ریشه­ای یک رویداد و زمان بندی آن برای تشخیص تعدیلی یا غیر تعدیلی بودن آن رویداد ضروری است.

 

طبقه ­بندی جاری در مقابل غیر جاری

  • طبقه ­بندی بدهی­ ها به جاری و غیر جاری باید بر اساس شرایط موجود در تاریخ گزارشگری باشد.

 

سود هر سهم

  • سود هر سهم برای انعکاس اثر تعداد سهام برخی معاملات سهام که پس از تاریخ گزارشگری انجام می­ شوند تجدید ارایه می گردد.

 

تداوم فعالیت

  • اگر مدیریت تعیین کند که شخص، پس از تاریخ گزارشگری اما قبل از تایید انتشار صورت­ های مالی توسط مدیریت، تداوم فعالیت ندارد، صورت­ های مالی نباید بر مبنای تداوم فعالیت تهیه شوند.
خانه موضوعات کلی Archive for category "رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری"