Facebook E-mail
formats

سرمایه‌گذاری در املاک (Investment property)

ملکی (زمین یا ساختمان- یا قسمتی از ساختمان- یا هر دو) است که به قصد دریافت اجاره‌بها یا افزایش ارزش یا هر دو (توسط مالک یا اجاره‌کننده در یک اجاره تأمین مالی) نگهداری می‌شود، و برای مقاصد زیر نگهداری نمی‌شود:

 • استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات یا برای مقاصد اداری؛ یا
 • فروش در روال عادی کسب و کار.
formats

شخص سرمایه‌گذاری (Investment entity)

شخصی که:

 • به منظور ارائه خدمات مدیریت سرمایه گذاری به یک یا چند سرمایه‌گذار، وجوهی را از آنها دریافت می‌کند؛
 • در برابر سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) متعهد می‌شود که هدف کسب و کارش، سرمایه‌گذاری وجوه مزبور تنها برای کسب بازده از محل افزایش ارزش سرمایه، درآمد سرمایه‌گذاری، یا هر دو است؛ و
 • عملکرد تقریبا تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را بر مبنای ارزش منصفانه، اندازه‌گیری و ارزیابی می‌کند.

علاوه بر این، انتظار می‌رود شخص سرمایه‌گذاری حداقل یکی از شرایط متداول زیر را داشته باشد:

 • شخص بیش از یک سرمایه‌گذاری داشته باشد؛
 • شخص بیش از یک سرمایه‌گذار داشته باشد؛
 • سرمایه‌گذاران اشخاص مرتبط نباشند؛ و/یا
 • شخص دارای منافع مالکیتی در قالب حقوق مالکانه یا منافع مشابه باشد.
formats

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری (Investing activities)

عبارتند از تحصیل و واگذاری دارایی‌های بلندمدت و سایر سرمایه‌گذاری‌هایی که جز معادل‌های نقد نیستند.

formats

موجودی (Inventory)

دارایی‌هایی هستند که:

 • برای فروش در روال عادی کسب و کار نگهداری می‌شوند (کالای ساخته شده)؛
 • به منظور فروش، در فرایند تولید قرار دارند (کار در جریان)؛ یا
 • به شکل مواد اولیه یا ملزومات، در فرایند تولید یا برای ارائه خدمات، مصرف می‌شوند (مواد اولیه و ملزومات).
formats

استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ((International Financial Reporting Standards (IFRS)

استانداردها و تفاسیر منتشر شده توسط هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری که شامل موارد زیر است:

 • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی؛
 • استانداردهای بین‌المللی حسابداری؛
 • تفسیرهای کمیته تفاسیر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی؛ و
 • تفسیرهای کمیته تفاسیر استانداردها.
خانه اصطلاحات Archive for category "I"