Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

سرمایه‌گذاری در املاک (Investment property)

ملکی (زمین یا ساختمان- یا قسمتی از ساختمان- یا هر دو) است که به قصد دریافت اجاره‌بها یا افزایش ارزش یا هر دو (توسط مالک یا اجاره‌کننده در یک اجاره تأمین مالی) نگهداری می‌شود، و برای مقاصد زیر نگهداری نمی‌شود:

  • استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات یا برای مقاصد اداری؛ یا
  • فروش در روال عادی کسب و کار.
خانه اصطلاحات I سرمایه‌گذاری در املاک (Investment property)