Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

مصون‌سازی ارزش منصفانه (Fair value hedge)

مصون‌سازی تغییرات در ارزش منصفانه یک دارایی یا بدهی شناسایی‌شده، یک تعهد قطعی شناسایی‌نشده، یا یک سهم مشخصی از چنین دارایی، بدهی یا تعهد قطعی، که قابل انتساب به یک ریسک بخصوص بوده و بتواند بر سود یا زیان اثر بگذارد.

خانه اصطلاحات F مصون‌سازی ارزش منصفانه (Fair value hedge)