Facebook E-mail
formats

افشای اشخاص مرتبط

در حال اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی حسابداری ۲۴: افشای اشخاص مرتبط

 

 

تشخیص اشخاص مرتبط

 

شناسایی و اندازه‌گیری

 

افشا

در برخی موارد، اشخاص مرتبط با دولت مجاز هستند معاملات با اشخاص مرتبط را با جزییات کمتری افشا کنند.

formats

قسمت‌های عملیاتی

در حال اجرا:
 •  استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۸: قسمت‌های عملیاتی

 

 

دامنه کاربرد

 • یک شخص در صورتی که ابزارهای بدهی یا مالکانه آن در یک بازار عمومی معامله شوند و یا در صورتی که به منظور انتشار هرطبقه از ابزارهای خود در یک بازار عمومی صورت‌های مالی خود را به یک کمیسیون اوراق بهادار یا سایر سازمان‌های نظارتی ارایه داده و یا در حال ارایه باشد باید اطلاعات مربوط به قسمت‌های عملیاتی خود را افشا کند.

 

رویکرد مدیریت

 • افشای اطلاعات مربوط به قسمت‌ها باید در مورد اجزایی از شخص فراهم شود که مدیریت برای تصمیم‌گیری در مورد مسایل عملیاتی مد نظر قرار می‌دهد.
 • چنین اجزایی (قسمت‌های عملیاتی) بر مبنای گزارش‌های داخلی مشخص می‌شوند که تصمیم‌گیرنده ارشد عملیاتی به طور منظم برای تخصیص منابع به قسمت‌ها و برای ارزیابی عملکرد، آن‌ها را بررسی می‌کند.

 

تجمیع قسمت‌های عملیاتی

 • تجمیع قسمت‌های عملیاتی فقط وقتی مجاز است که قسمت‌ها دارای ویژگی‌های اقتصادی “مشابه” بوده و برخی معیارهای مشخص را داشته باشند.

 

تعیین قسمت‌های قابل گزارش

 • قسمت‌های قابل گزارش بر اساس آستانه‌های کمی درآمد عملیاتی، سود یا زیان، یا دارایی‌ها مشخص می‌شوند.

 

افشای اطلاعات قسمت‌ها

 • مبالغ افشا شده برای هر قسمت قابل گزارش عبارتند از اندازه‌گیری‌های گزارش شده به تصمیم‌گیرنده ارشد عملیاتی، که این اندازه‌گیری‌ها لزوما بر مبنای رویه‌های حسابداری مشابهی که مبالغ مندرج در صورت‌های مالی بر آن اساس شناسایی می‌شوند نیستند.
 • با توجه به اینکه سود یا زیان قسمت، دارایی قسمت و بدهی قسمت در زمان گزارش‌دهی به تصمیم‌گیرنده ارشد عملیاتی، و نه لزوما در زمان گزارشگری بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، افشا می‌شود، افشای چگونگی اندازه‌گیری هر یک از این مبالغ برای هر قسمت عملیاتی نیز الزامی است.
 • تطبیق بین جمع مبالغ برای همه بخش‌های عملیاتی و مبالغ مندرج در صورت‌های مالی همراه با توضیحاتی در مورد همه اقلام تطبیقی با اهمیت افشا می‌شوند.
 • افشاهای کلی و در سطح شخص شامل اطلاعاتی درباره محصولات و خدمات، حوزه‌های جغرافیایی (شامل کشور محل اقامت و کشورهای خارجی، در صورت با اهمیت بودن)، مشتریان عمده، و عوامل استفاده شده برای تشخیص قسمت‌های قابل گزارش یک شخص می‌باشد. چنین افشاهایی حتی در صورتی که شخص فقط یک قسمت داشته باشد هم الزامی است.

 

اطلاعات مقایسه ای

اطلاعات مقایسه‌ای ​​معمولا برای تغییرات در قسمت‌های قابل گزارش تجدید ارایه می‌شوند.

formats

اجاره‌ها

در حال اجرا:
 •   استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱۷: اجاره‌ها
 •   تفسیر ۴ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: تعیین اینکه آیا یک توافق شامل یک اجاره است یا خیر
 •   تفسیر ۱۵ کمیته تفاسیر استانداردها: اجاره‌های عملیاتی – مشوق‌ها
 •   تفسیر ۲۷ کمیته تفاسیر استانداردها: مالیات بر درآمد – تغییر در وضعیت مالیاتی یک شخص یا سهامداران آن
 آماده‌ برای اجرا:
 •  استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۵: درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان
 •  استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۶:  اجاره‌ها

 

تعریف

 • توافقی که در آغاز فقط از طریق استفاده از یک یا چند دارایی مشخص تحقق می‌یابد، و حق استفاده از آن دارایی یا دارایی‌ها را منتقل می‌کند، یک اجاره است یا شامل یک اجاره می‎‌شود.

 

طبقهبندی

 • یک اجاره یا به عنوان یک اجاره تامین مالی یا به عنوان یک اجاره عملیاتی طبقه‌بندی می‌شود.
 • طبقه بندی اجاره‌ به اینکه آیا اساسا تمام ریسک ها و مزایای مربوط به مالکیت دارایی اجاره شده از اجاره دهنده به اجاره کننده منتقل شده است یا خیر بستگی دارد.
 • یک اجاره کننده می‌تواند منافع در املاک نگهداری شده تحت اجاره عملیاتی را به عنوان سرمایه‌گذاری در املاک طبقه‌بندی کند (بخش ۳-۴ را ببینید). در این صورت، اجاره کننده باید آن اجاره را همانند یک اجاره تامین مالی به حساب بگیرد، سرمایه‌گذاری در املاک را با استفاده از مدل ارزش منصفانه اندازه‌گیری کرده و یک بدهی اجاره برای پرداخت‌های آتی اجاره را شناسایی کند.
 • اجاره یک زمین دارای ساختمان به عنوان دو اجاره جداگانه در نظر گرفته می‌شود: یک اجاره برای زمین و یک اجاره ساختمان؛ این دو اجاره ممکن است به طور متفاوت طبقه‌بندی شوند.
 • در تعیین اینکه آیا اجاره زمین یک اجاره تامین مالی است یا یک اجاره عملیاتی، نکته مهم این است که زمین معمولا دارای یک عمر اقتصادی نامعین است.
 • طبقه‌بندی اجاره در زمان شروع اجاره صورت می‌گیرد و اصلاح نمی‌شود مگر آن که موافقت‌نامه اجاره تغییر کند.

 

حسابداری اجاره تامین مالی

 • اجاره دهنده باید دارایی اجاره شده را قطع شناخت کرده و به عنوان اجاره تامین مالی دریافتنی شناسایی کند.
 • اجاره کننده باید دارایی اجاره شده و یک بدهی برای پرداخت‌های آتی اجاره را شناسایی ‌کند.
 • الزامات ویژه‌ای برای شناسایی درآمد عملیاتی اجاره‌دهندگان تولید کننده یا واسطه اجاره که اجاره تامین مالی می‌دهند اعمال می‌شود.

حسابداری اجاره عملیاتی

 • در یک اجاره عملیاتی، هر دو طرف باید اجاره را به عنوان یک قرارداد در جریان در نظر بگیرند. اجاره دهنده و اجاره کننده باید پرداخت‌های اجاره را در طی دوره اجاره به عنوان درآمد/هزینه شناسایی کنند. اجاره دهنده باید دارایی اجاره شده را در صورت وضعیت مالی خود شناسایی کند، ولی اجاره کننده نباید این کار را بکند.
 • اجاره دهنده‌ها و اجاره کننده‌ها باید مشوق‌های اعطا شده به یک اجاره کننده در یک اجاره عملیاتی را به عنوان یک کاهش در درآمد/هزینه اجاره در طی دوره اجاره شناسایی کنند.

 

معاملات فروش و اجاره مجدد

 • شناسایی بلافاصله سود غیر عملیاتی فروش و اجاره مجدد یک دارایی به این بستگی دارد که آیا اجاره مجدد به عنوان یک اجاره تامین مالی یا یک اجاره عملیاتی طبقه بندی شده است، و اگر اجاره مجدد یک اجاره عملیاتی باشد، اینکه آیا فروش با ارزش منصفانه صورت می‌گیرد.

 

معاملات مرتبط

 • مجموعه‌ای از معاملات مرتبط در قالب حقوقی یک اجاره باید براساس محتوای توافق به حساب گرفته شود؛ محتوا ممکن است این باشد که مجموعه معاملات، یک اجاره نیست.
خانه Archive for category "موضوعات خاص" (برگه 8)