Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

قیمت معامله (Transaction price)

میزان مابه‌ازایی که یک شخص در ازای انتقال کالاها یا خدمات به مشتری، انتظار برخوردار شدن از حق نسبت به آن را داشته باشد.

خانه اصطلاحات T قیمت معامله (Transaction price)