Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

درآمد عملیاتی (Revenue)

درآمدی که در روال عادی فعالیت‌های یک شخص، مثلا فروش موجودی، حاصل می‌شود.

خانه اصطلاحات R درآمد عملیاتی (Revenue)