Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

بیشترین و بهترین استفاده (Highest and best use)

یک مفهوم ارزش‌گذاری است که نشان‌دهنده استفاده‌ای از یک دارایی غیرمالی توسط فعالان بازار است که ارزش دارایی یا گروه دارایی‌ها و بدهی‌ها (برای مثال، یک فعالیت کسب و کار) که آن دارایی در آن استفاده می‌شود را حداکثر می‌کند.

خانه اصطلاحات H بیشترین و بهترین استفاده (Highest and best use)