Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

روش مستقیم (Direct method)

روش مستقیم ارایه جریان‌های نقدی، نشان‌دهنده جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی (مثلا دریافت‌ها از مشتریان، پرداخت‌ها به عرضه‌کنندگان) است.

خانه اصطلاحات D روش مستقیم (Direct method)