Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

وام‌ها و دریافتنی‌ها (Loans and receivables)

دارایی‌های مالی غیرمشتقه‌ای هستند که دارای پرداختهای ثابت یا قابل تعیین می‌باشند و قیمت اعلام‌شده در بازار فعال ندارند، به استثنای:

  • مواردی که شخص قصد دارد آن‌ها را فوراً یا در آینده نزدیک به فروش برساند، که باید به عنوان نگهداری‌شده برای مبادله طبقه‌بندی شوند، و مواردی که شخص در زمان شناخت اولیه، آنها را به دسته اندازه‌گیری‌شده به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اختصاص می‌دهد؛
  • مواردی که شخص در زمان شناخت اولیه، آن‌ها را به دسته آماده برای فروش اختصاص می‌دهد؛ یا
  • مواردی که دارنده آن‌ها، اساسا امکان بازیابی تقریبا تمام سرمایه‌گذاری اولیه را ندارد، مگر به علت زوال وضعیت اعتباری، که باید به عنوان آماده برای فروش طبقه‌بندی شوند.

منافع تحصیل‌شده در مجموعه‌ای از دارایی‌هایی که وام یا دریافتنی نیستند (برای مثال، منافع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوقهای مشابه)، وام یا دریافتنی محسوب نمی‌شوند.

خانه اصطلاحات L وام‌ها و دریافتنی‌ها (Loans and receivables)