Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

روش ارزش ویژه (Equity method)

یک روش حسابداری است که بر آن اساس، سرمایه‌گذاری در ابتدا به بهای تمام ‌شده شناسایی می‌شود و پس از آن، بابت تغییر سهم سرمایه‌گذار از خالص دارایی‌های سرمایه‌پذیر پس از تحصیل، تعدیل می‌گردد.

خانه اصطلاحات E روش ارزش ویژه (Equity method)