Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

بازار فعال (Active market)

بازاری که در آن، دفعات و حجم معاملات دارایی و بدهی برای ارائه اطلاعات قیمت‌گذاری به صورت مداوم کافی است.

خانه اصطلاحات A بازار فعال (Active market)