Facebook E-mail
formats

استهلاک (دارایی های نامشهود) (Amortization)

عبارت است از تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک‌پذیر یک دارایی نامشهود در طی عمر مفید آن.

formats

محصول کشاورزی (Agricultural produce)

محصول بردا شت‌شده از دارایی‌های زیستی شخص است.

formats

رویداد تعدیلی (Adjusting event)

رویدادی که پس از تاریخ گزارشگری و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی برای انتشار رخ داده و شواهدی را درباره شرایط موجود در تاریخ گزارشگری فراهم کند. چنین رویدادی در صورت‌های مالی منعکس می‌شود.

formats

بازار فعال (Active market)

بازاری که در آن، دفعات و حجم معاملات دارایی و بدهی برای ارائه اطلاعات قیمت‌گذاری به صورت مداوم کافی است.

formats

تاریخ تحصیل (Acquisition date)

تاریخی که در آن شخص تحصیل‌کننده، کنترل کسب و کار تحصیل‌شده را به دست می‌آورد.

خانه اصطلاحات Archive for category "A" (برگه 2)