Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

مقررات نرخ‌گذاری (Rate regulation)

چارچوبی برای تعیین قیمت‌هایی که می‌توان بابت کالاها یا خدمات از مشتریان مطالبه کرد و این چارچوب منوط به نظارت و/یا تصویب توسط نرخ‌گذار است.

خانه اصطلاحات R مقررات نرخ‌گذاری (Rate regulation)