Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

قرارداد بیمه (Insurance contract)

قراردادی که به موجب آن یک بیمه‌گر، با پذیرش جبران خسارت واردشده به بیمه‌گذار در نتیجه وقوع یک رویداد آتی نامطمئن مشخص که دارای آثار نامطلوب بر بیمه گذار است، ریسک بیمه‌ای قابل ملاحظه بیمه‌گذار را می‌پذیرد.

خانه اصطلاحات I قرارداد بیمه (Insurance contract)