Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

کمک‌ بلاعوض دولت (Government grant)

کمک‌های دولت در قالب انتقال منابع به شخص، در ازای رعایت شرایط معینی در گذشته یا آینده در ارتباط با فعالیتهای عملیاتی شخص است. این کمک‌ها، آن دسته از کمک‌های دولت که تعیین ارزش آن‌ها بطور معقول امکان‌پذیر نیست و همچنین معاملات با دولت که از معاملات عادی شخص قابل تفکیک نیست را شامل نمی‌شود.

خانه اصطلاحات G کمک‌ بلاعوض دولت (Government grant)