Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

دارایی مالی آماده برای فروش (Available-for-sale financial asset)

دارایی‌های مالی غیرمشتقه‌ای هستند که به طبقه آماده برای فروش اختصاص می‌یابند، یا در دسته‌های زیر قرار نمی‌گیرند:

  • وام‌ها و دریافتنی‌ها؛
  • سرمایه‌گذاری‌های نگهداری‌شده تا سررسید؛ یا
  • دارایی‌های مالی اندازه‌گیری‌شده به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان دوره.

 

خانه اصطلاحات A دارایی مالی آماده برای فروش (Available-for-sale financial asset)