Facebook E-mail
formats

مانده حساب انتقالی قانونی (Regulatory deferral account balance)

مانده هرگونه حساب هزینه (یا درآمد) که طبق سایر استانداردها به عنوان دارایی یا بدهی شناسایی نمی‌شود، اما به دلیل اینکه توسط نرخ‌گذار در تعیین نرخی (یا نرخ‌هایی) که شخص می‌تواند از مشتریان مطالبه کند لحاظ می‌شود یا انتظار می‌رود لحاظ شود واجد شرایط انتقال است.

formats

خرید یا فروش به روش معمول (Regular way purchase or sale)

خرید یا فروش یک دارایی مالی طبق یک قرارداد است که شرایط آن قرارداد، تحویل آن دارایی در یک بازه زمانی (که به طور کلی طبق مقررات یا قواعد بازار مربوط تعیین می‌شود) را الزامی می‌کند.

formats

مبلغ قابل بازیابی (Recoverable amount)

مبلغ قابل بازیابی یک دارایی یا یک واحد مولد نقد عبارت است از ارزش منصفانه پس از کسر مخارج واگذاری و ارزش بکارگیری، هر کدام که بیشتر است.

formats

تعدیلات تجدید طبقه‌بندی (Reclassification adjustment)

مبالغی است که در دوره جاری یا دوره‌های قبل، در سایر سود و زیان‌های جامع شناسایی شده و در دوره جاری، به سود یا زیان دوره تجدید طبقه‌بندی می‌شود.

formats

به آسانی در دسترس (Readily available)

منابع به آسانی در دسترس، کالاها یا خدماتی هستند که به صورت جداگانه توسط شخص یا یک شخص دیگر فروخته می‌شوند، یا منابعی که مشتری قبلا از شخص (مثلا یک کالا یا خدمتی که پیشاپیش تحویل داده شده است) یا از سایر معاملات و رویدادها بدست آورده است.

خانه اصطلاحات Archive for category "R" (برگه 4)