Facebook E-mail
formats

ریسک بازار (Market risk)

ریسک نوسان ارزش منصفانه یا جریان‌های نقدی آتی یک ابزار مالی به دلیل تغییر در قیمت های بازار. ریسک بازار از سه نوع ریسک تشکیل شده است: ریسک واحد پول، ریسک نرخ بهره و ریسک سایر قیمت‌ها.

formats

فعالان بازار (Market participant)

خریداران و فروشندگان دارایی یا بدهی در بازار اصلی (یا باصرفه‌ترین بازار) که از تمام ویژگیهای زیر برخوردار هستند:

  • مستقل از یکدیگر می باشند، یعنی طبق تعریف استاندارد بین المللی حسابداری 24، اشخاص مرتبط نیستند، اگرچه، قیمت معاملات با اشخاص مرتبط می‌تواند به عنوان یک ورودی در اندازه‌گیری ارزش منصفانه مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر آن که شخص شواهدی داشته باشد که نشان دهد معامله با اشخاص مرتبط، مطابق شرایط بازار انجام شده است.
  • با دانش هستند و با استفاده از تمام اطلاعات در دسترس، از جمله اطلاعاتی که به دست آوردن آن‌ها ممکن است نیازمند انجام ارزیابی‌های دقیقی که معمول و متعارف هستند باشد، به درک معقولی از دارایی یا بدهی و معامله دست یافته‌اند.
  • توانایی انجام معامله دارایی یا بدهی را دارند.
  • تمایل به انجام معامله آن دارایی یا بدهی را دارند، یعنی برای انجام معامله انگیزه دارند، اما مجبور به انجام آن نیستند.
formats

شرط مبتنی بر بازار (Market condition)

یک شرط مبتنی بر عملکرد که قیمت اعمال، قطعی شدن یا قابلیت اعمال یک ابزار مالکانه به آن شرط وابسته است و عاملی مرتبط با قیمت (یا ارزش) بازار ابزارهای مالکانه شخص (یا ابزارهای مالکانه شخص دیگر در همان گروه) است، از قبیل:

  • رسیدن به یک قیمت سهام مشخص یا یک مبلغ مشخص از ارزش ذاتی یک اختیار معامله؛ یا
  • دستیابی به هدف مشخصی که مبتنی بر قیمت (یا ارزش) بازار ابزارهای مالکانه شخص (یا ابزراهای مالکانه شخص دیگر در همان گروه) نسبت به شاخص قیمت‌های بازار ابزارهای مالکانه سایر اشخاص باشد.

شرط مبتنی بر بازار طرف مقابل را ملزم می‌کند که دوره معینی از ارائه خدمت (یعنی شرط مبتنی بر خدمت) را تکمیل کند؛ الزام به خدمت می تواند صریح یا ضمنی باشد.

formats

رویکرد بازار (Market approach)

یک تکنیک ارزش‌گذاری که از قیمت‌ها و سایر اطلاعات مرتبط تولید‌شده از طریق معاملات بازار در مورد دارایی‌ها، بدهی‌ها یا گروهی از دارایی‌ها و بدهی‌های یکسان یا قابل مقایسه (مشابه)، برای مثال یک کسب و کار، استفاده می‌کند.

خانه اصطلاحات Archive for category "M" (برگه 2)