Facebook E-mail
formats

رویداد بیمه‌شده (Insured event)

یک رویداد آتی نامطمئن که تحت پوشش یک قرارداد بیمه است و ریسک بیمه‌ای ایجاد می‌کند.

formats

ریسک بیمه‌ای (Insurance risk)

ریسکی، به جز ریسک مالی، که از دارنده یک قرارداد بیمه به صادرکننده آن قرارداد انتقال می‌یابد.

formats

قرارداد بیمه (Insurance contract)

قراردادی که به موجب آن یک بیمه‌گر، با پذیرش جبران خسارت واردشده به بیمه‌گذار در نتیجه وقوع یک رویداد آتی نامطمئن مشخص که دارای آثار نامطلوب بر بیمه گذار است، ریسک بیمه‌ای قابل ملاحظه بیمه‌گذار را می‌پذیرد.

formats

ورودی‌ها (Inputs)

مفروضاتی، شامل مفروضات مرتبط با ریسک، که فعالان بازار هنگام قیمت‌گذاری دارایی یا بدهی در نظر می‌گیرند، مانند:

 

  • ریسک ذاتی یک تکنیک ارزش‌گذاری خاص که برای اندازه‌گیری ارزش منصفانه مورد استفاده قرار می‌گیرد (مانند مدل قیمت‌گذاری)؛ و
  • ریسک ذاتی ورودی‌های تکنیک ارزش‌گذاری.

 

ورودی‌ها ممکن است قابل مشاهده یا غیرقابل مشاهده باشند.

formats

صورت‌های مالی انفرادی (Individual financial statements)

اگرچه این این اصطلاح به صورت رسمی در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تعریف نشده است، صورت‌های مالی انفرادی عبارتند از صورت‌های مالی شخصی که شخص فرعی ندارد و یا:

  • دارای سرمایه‌گذاری‌هایی در اشخاص وابسته و/یا مشارکت‌های خاصی که به روش ارزش ویژه به حساب گرفته می‌شوند می‌باشد.
  • نه دارای یک سرمایه‌گذاری در یک شخص وابسته است و نه منافعی در یک مشارکت خاص دارد.
خانه اصطلاحات Archive for category "I" (برگه 3)