Facebook E-mail
formats

سهام عادی بالقوه (Potential ordinary share)

یک ابزار مالی یا قرارداد دیگری است که می‌تواند دارنده آن را از حق تملک سهم عادی برخوردار کند.

formats

مزایای دوران بازنشستگی (Post-employment benefits)

مزایای کارکنان (به غیر از مزایای خاتمه خدمت و مزایای کوتاه‌مدت کارکنان) است که پس از خاتمه خدمت، قابل پرداخت می‌شود.

formats

طرح مزایای دوران بازنشستگی (Post-employment benefit plan)

توافق‌های رسمی یا غیررسمی هستند که بر اساس آن‌ها، شخص برای یک یا چند نفر از کارکنان، مزایای دوران بازنشستگی فراهم می‌کند.

formats

دارایی‌های طرح (Plan assets)

شامل موارد زیر است:

  • دارایی‌های نگهداری‌شده توسط صندوق مزایای بلندمدت کارکنان؛ و
  • بیمه‌نامه‌های واجد شرایط.
formats

تعهد اجرا (Performance obligation)

وعده‌ای در قرارداد با مشتری برای انتقال موارد زیر به مشتری:

  • یک کالا یا خدمت (یا بسته‌ای از کالاها یا خدمات) که متمایز است؛
  • یک مجموعه از کالاها یا خدمات متمایز که تقریبا مشابه بوده و الگوی مشابهی برای انتقال به مشتری دارند.
خانه اصطلاحات Archive for category "P" (برگه 3)