Facebook E-mail
formats

بازار اصلی (Principal market)

بازاری با بیشترین حجم و سطح فعالیت برای یک دارایی یا بدهی.

formats

اصول پیشین پذیرفته‌شده حسابداری (Previous GAAP)

مبنای حسابداری مورد استفاده توسط شخص پذیرنده بلافاصله پیش از پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی.

formats

واحد پول گزارشگری (Presentation currency)

واحد پولی است که صورت‌های مالی بر آن اساس ارائه می‌شود.

formats

ارزش فعلی تعهدات مزایای معین (Present value of a defined benefit obligation)

عبارت است از ارزش فعلی پرداخت‌های آتی مورد انتظار (بدون کسر دارایی‌های طرح) که برای تسویه تعهدات ناشی از خدمت کارکنان در دوره‌های جاری و گذشته الزامی می‌باشد.

formats

تسلط (Power)

حقوق موجود که توانایی فعلی برای هدایت فعالیت‌های مربوط را می‌دهد.

خانه اصطلاحات Archive for category "P" (برگه 2)