Facebook E-mail
formats

اندازه گیری ارزش منصفانه

در حال اجرا:
  •      استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه گیری ارزش منصفانه

 

دامنه کاربرد

 

اصول ارزش منصفانه

 

تکنیک ها و رویکردهای ارزش­ گذاری

 

ورودی­­­های تکنیک­ های ارزش­ گذاری

  • بر اساس ورودی­­­ های تکنیک ­های ارزش ­گذاری مورد استفاده در اندازه ­گیری ارزش منصفانه، یک سلسله مراتب ارزش منصفانه ایجاد می شود.
  • صرف یا کسر (به عنوان مثال صرف کنترل) ممکن است یک ورودی مناسب برای یک تکنیک ارزش­ گذاری باشد، اما فقط به شرطی که با واحد حساب مربوطه سازگار باشد.

 

سلسله مراتب ارزش منصفانه

 

اندازه ­گیری ارزش منصفانه

  • ارزش منصفانه در زمان شناخت اولیه به طور کلی برابر با قیمت معامله است.
  • دارایی های غیر مالی بر اساس «بالاترین و بهترین استفاده» آن­ها، یعنی استفاده ­ای که ارزش دارایی (یا گروهی از دارایی ­ ها) را برای یک فعال بازار حداکثر می ­کند، اندازه ­گیری می ­شوند.
  • در غیاب قیمت­ های اعلام شده برای انتقال ابزار، یک بدهی یا یک ابزار مالکانه متعلق به خود شخص، از دیدگاه فعال بازاری که دارایی مربوطه را نگهداری می­ کند ارزش­ گذاری می­شود. در صورتی که این کار ممکن نباشد، سایر تکنیک ­های ارزش­ گذاری برای ارزش ­گذاری بدهی یا ابزار مالکانه خود از دیدگاه یک فعال بازار که در قبال بدهی متعهد است یا ابزار مالکانه را صادر کرده است استفاده می ­شود.
  • ارزش منصفانه یک بدهی، منعکس کننده ریسک عدم ایفای تعهد است، با این فرض که این ریسک قبل و بعد از انتقال بدهی یکسان است.
  • گروه­ های مشخصی از دارایی­ های مالی و بدهی­ های مالی با ریسک ­های بازار یا اعتباری تهاتر کننده را می­توان بر مبنای خالص میزانی که در معرض ریسک است اندازه ­گیری کرد.
  • برای دارایی ­ها یا بدهی­ های دارای قیمت ­های پیشنهادی خرید و فروش، یک شخص می­تواند قیمتی­ در بازه قیمت­ های پیشنهادی خرید و فروش را، که در آن شرایط به بهترین شکل ارزش منصفانه را نشان می­دهد، استفاده کند.
  • رهنمودهایی درباره اندازه­ گیری ارزش منصفانه هنگامی که حجم یا سطح فعالیت در بازار کاهش می­ یابد، و زمانی که معاملات متعارف نیستند فراهم شده است.

 

افشا

خانه موضوعات کلی Archive for category "اندازه گیری ارزش منصفانه"