Facebook E-mail
formats

تسعیر پول خارجی

در حال اجرا:
  •      استاندارد بین المللی حسابداری ۲۱: آثار تغییر در نرخ ارز
  •      استاندارد بین المللی حسابداری ۲۹: گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد
 آماده  برای اجرا:
  •      تفسیر ۲۲ کمیته تفاسیر بین المللی گزارشگری مالی: معاملات ارزی و پیش دریافت یا پیش پرداخت مابه ازا


تعیین واحد پول عملیاتی

 

تسعیر معاملات با پول خارجی

  • معاملاتی که با واحد پول عملیاتی یک شخص انجام نمی ­شوند، معاملات با پول خارجی هستند. اینگونه معاملات با نرخ واقعی یا میانگین ­های مناسب تسعیر می­ شوند؛ تفاوت­ های مبادله حاصل از تسعیر باید به طور کلی در سود یا زیان شناسایی ­شوند.

 

تسعیر صورت ­های مالی عملیات­های خارجی

 

 

تسعیر واحد پول عملیاتی به یک واحد پول گزارشگری متفاوت

  • یک شخص ممکن است صورت ­های مالی خود را بر اساس یک واحد پولی متفاوت با واحد پولی عملیاتی ­اش (واحد پول گزارشگری) ارایه دهد. شخصی که صورت ­های مالی خود را به یک واحد پولی متفاوت با واحد پولی عملیاتی­اش تسعیر می­ کند باید از روش مشابهی که برای تسعیر صورت­ های مالی یک عملیات خارجی به کار می ­برد، استفاده کند.

 

عملیات­ های خارجی با واحد پول عملیاتی در یک اقتصاد با تورم حاد

  • اگر واحد پول عملیاتی یک عملیات خارجی، واحد پول یک اقتصاد با تورم حاد باشد، صورت­ های مالی آن عملیات خارجی باید ابتدا بر اساس قدرت خرید در تاریخ گزارشگری جاری تعدیل شوند و سپس با استفاده از نرخ مبادله در تاریخ گزارشگری جاری، به واحد پول گزارشگری تسعیر شوند. اگر واحد پول گزارشگری، واحد پول اقتصاد با تورم حاد نباشد، مبالغ مقایسه ­ای تجدید ارایه نمی ­شوند.

 

فروش یا انحلال یک عملیات خارجی

 

تسعیر راحت

یک شخص می­تواند، در صورت ارایه افشاهای مشخص، اطلاعات مالی تکمیلی را به یک واحد پولی متفاوت

از واحد پول گزارشگری ارایه دهد.

خانه موضوعات کلی Archive for category "تسعیر پول خارجی"