Facebook E-mail
formats

معاملات غیر پولی

در حال اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۶: اجاره‌ها
 •     استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱۸: درآمد عملیاتی
 •     استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۸: دارایی‌های نامشهود
 •     اصلاحیه استاندارد بین‌المللی حسابداری ۴۰: سرمایه‌گذاری در املاک
 •     تفسیر ۱۸ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: انتقال دارایی‌ها از مشتریان
 •     تفسیر ۳۱ کمیته تفاسیر استانداردها: معاملات پایاپای دربردارنده خدمات تبلیغاتی
 آماده‌ برای اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۵: درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان

 

تعریف

 • معامله غیرپولی عبارت است از مبادله دارایی‌ها، بدهی‌ها یا خدمات غیرپولی با سایر دارایی‌ها، بدهی‌ها یا خدمات غیرپولی که در آن مابه‌ازای پولی یا وجود ندارد یا کم است.

مبادله دارایی‌های نگهداری شده برای استفاده

 • به طور کلی، مبادله دارایی‌های نگهداری شده برای استفاده به ارزش منصفانه اندازه‌گیری شده و منجر به شناسایی سود یا زیان غیرعملیاتی می‌شود.
 • یه عنوان یک استثنا، اگر مبادله ماهیت تجاری نداشته باشد یا ارزش منصفانه دارایی‌های دریافتی یا واگذار شده را نتوان به طور قابل اتکا اندازه‌گیری کرد، دارایی‌های مبادله شده نگهداری شده برای استفاده، بر مبنای بهای تمام شده تاریخی شناسایی می‌شوند.

معامله‌های پایاپای

 • برای معامله‌های پایاپای باید درآمد عملیاتی شناسایی شود، مگر آن که معامله مربوط به فعالیت‌های اصلی مولد درآمد عملیاتی برای شخص باشد یا اقلام مبادله شده از نظر ماهیت یا ارزش مشابه باشند.

 

دارایی‌های اهدایی

 

انتقال دارایی‌ها از مشتریان

خانه موضوعات خاص Archive for category "معاملات غیر پولی"