Facebook E-mail
formats

کمک‌های بلاعوض دولتی

در حال اجرا:
  •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۲۰: حسابداری کمک‌های بلاعوض دولت و افشای کمک‌های دولت
  •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۴۱: کشاورزی
  •    تفسیر ۱۰ کمیته تفاسیر استانداردها: گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای و کاهش ارزش

 

تعریف

  • کمک‌های بلاعوض دولتی عبارتند از انتقال منابع از یک دولت به یک شخص در ازای رعایت برخی شرایط.

 

شناخت و اندازه‌گیری

  • کمک‌های بلاعوض غیر مشروط دولت در ارتباط با دارایی‌های زیستی، که به ارزش منصفانه منهای مخارج فروش اندازه‌گیری شده‌اند، و در زمانی که قابل دریافت ­شوند، در سود یا زیان شناسایی می‌شوند؛ کمک‌های بلاعوض مشروط برای چنین دارایی‌هایی، هنگامی که شرایط مورد نیاز برآورده شود، در سود یا زیان شناسایی می‌شوند.
  • کمک‌های بلاعوض دولت در ارتباط با تحصیل یک دارایی‌، به جز دارایی‌های زیستی که به ارزش منصفانه منهای مخارج فروش اندازه‌گیری می‌شوند، زمانی که آن دارایی مستهلک می‌شود، در سود یا زیان شناسایی می‌شوند.
  • سایر کمک‌های بلاعوض دولت زمانی در سود یا زیان شناسایی می‌شوند که شخص مخارجی را که کمک‌های بلاعوض قصد جبران آنها را دارد، به عنوان هزینه شناسایی ‌کند.
  • اگر کمک‌ بلاعوض دولت در قالب یک دارایی غیر پولی باشد، هر دو آن دارایی و کمک‌ بلاعوض یا به ارزش منصفانه دارایی غیر پولی یا به مبلغ اسمی شناسایی می‌شوند.
  • وام‌های دولتی مشمول بخشیدگی یا با بهره پایین، ممکن است شامل اجزایی باشند که باید به عنوان کمک‌ بلاعوض دولت در نظر گرفته شوند.

 

ارایه

خانه صورت سود یا زیان و سایر سود و زیانهای جامع Archive for category "کمک های بلاعوض دولتی"